Računajte z nami

Opravljamo naslednje storitve kot računovodski servis:

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig - glavna knjiga in dnevnik glavne knjige
 • pomožne knjige - analitična evidenca kupcev in dobaviteljev, register osnovnih sredstev, knjiga izdanih in prejetih računov
 • obračun davka na dodano vrednost
 • obračun stroškov dela; plač, regresov, pogodb o delu, avtorskih honorarjih, obračun najemnin in drugih prejemkov
 • obračun amortizacije osnovnih sredstev
 • obračun zamudnih obresti
 • izdelava mesečnih in polletnih izkazov
 • izdelava zaključnega računa za d.o.o., s.p., društva in javne zavode
 • izdelava obračuna davka od dobička pravnih oseb
 • izkaz finančnih in denarnih tokov
 • izdelava IOP obrazcev in opominov
 • razna poročila državnim organom

Plačilne naloge opravljamo preko interneta, kar zmanjšuje stroške plačilnega prometa. Seveda po potrebi uporabljamo tudi klasični (papirnati način).

*Ob podpisu pogodbe se obračuna 50% popust

Cenik storitev

StoritevCena v EUR
Kontiranje in knjiženje1
Obračun plač zaposlenim35
Obračun plač za zavezanca s.p.35
Mesečni obračun ddv50
Trimesečni obračun ddv85
Izdelava davčne napovedi250
Ob. plač za vsakega nas. delavca35
Zaključni račun za poslovno leto200
Izdelava plačilnega instrumenta1,5
Zaključni račun za društva220
Premoženjska bilanca250
Poroč. statistike in fin. računov100
Izdelava davčne napovedi150
Izdelava poslovnega načrta350
Obračun najmenine35
Poročanje Banki Slovenije100
Obračun trošarine35
Obračun regresa35
Obračun delovne prakse24
Medletna bilanca100
Obračun podjemne pogodbe35

Potrebujete več informacij?

Pustite nam sporočilo in odgovorili vam bomo